درباره سامانه

سامانه اردوهای دانشجویی جهت نظم بخشی ،ساماندهی اردوها و همچنین پرداخت آنلاین هزینه اردو طراحی گردیده است .


ارتباط با ما
معاونت فرهنگی دانشگاه

کاربری سامانه
ورود به سامانه

بازخورد
ثبت نظرات شما
مجمع دفاتر فرهنگی خواهران-مشهد مقدس     -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 11 نفر)
مجمع دفاتر فرهنگی خواهران-مشهد مقدس 

مجمع دفاتر فرهنگی خواهران-مشهد مقدس -ورودی 96    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 11 نفر)
مجمع دفاتر فرهنگی خواهران-مشهد مقدس -ورودی 96