درباره سامانه

سامانه اردوهای دانشجویی جهت نظم بخشی ،ساماندهی اردوها و همچنین پرداخت آنلاین هزینه اردو طراحی گردیده است .


ارتباط با ما
معاونت فرهنگی دانشگاه

کاربری سامانه
ورود به سامانه

بازخورد
ثبت نظرات شما
دفتر فرهنگی مهندسی شیمی -پینت بال سرخه حصار-برادران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 34 نفر)
دفتر فرهنگی مهندسی شیمی اردوی به مقصد پینت بال سرخه حصار ار ویژه برادران دانشکده مهندسی شیمی برگزار می کند.
تاریخ :سه شنبه 5 دی ماه
ساعت : 14:30 الی 17
هزینه :10000 تومان
توضیحات:
حرکت از درب اصلی راس ساعت 14:30 
همراه با میان وعده
کسب اطلاعات بیشتر از کانال
farhangi_chemeng_iust@
مسول اردو آقای ملک زاده (09172729885)


دفتر فرهنگی عمران -پروژه برج های چهارگانه نزاجا-پینت بال چیتگر-پارک چیتگر    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 35 نفر)
دفتر فرهنگی عمران اردوی به مقصد بازدید از پروژه برج های چهارگانه نزاجا ،پینت بال چیتگر، پارک چیتگر را ویژه دانشجویان ورودی 96 برگزار می کند.
تاریخ:30 اذرماه
زمان :8:00 الی 17:00
هزینه ثبت نام:15 هزار تومان