درباره سامانه

سامانه اردوهای دانشجویی جهت نظم بخشی ،ساماندهی اردوها و همچنین پرداخت آنلاین هزینه اردو طراحی گردیده است .


ارتباط با ما
معاونت فرهنگی دانشگاه

کاربری سامانه
ورود به سامانه

بازخورد
ثبت نظرات شما
کانون قرآن و عترت(ع)-اردوی مشهد مقدس-خواهران-مخصوص کارشناسی ورودی 94 الی 96-کلیه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.به علت خریداری بلیط با نام مهلت انصراف از اردو تا سه شنبه 25 دی ماه می باشد(پس از این تاریخ با کسر 15 درصد هزینه عودت داده می شود)

کانون قرآن و عترت(ع)-اردوی مشهد مقدس-برادران-مخصوص کارشناسی ورودی 94 الی 96-کلیه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.به علت خریداری بلیط با نام مهلت انصراف از اردو تا سه شنبه 25 دی ماه می باشد(پس از این تاریخ با کسر 15 درصد هزینه عودت داده می شود)

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده راه آهن    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.منتظر افزایش ظرفیت بمانید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده مکانیک    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.منتظر افزایش ظرفیت بمانید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده برق    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.منتظر افزایش ظرفیت بمانید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده مواد و متالوژی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی شیمی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.منتظر افزایش ظرفیت بمانید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده فیزیک    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.منتظر افزایش ظرفیت بمانید.

کانون قرآن و عترت(ع)-اردوی مشهد مقدس-برادران-مخصوص کارشناسی ارشد( ورودی 97 الی 96)-    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.به علت خریداری بلیط با نام مهلت انصراف از اردو تا سه شنبه 25 دی ماه می باشد(پس از این تاریخ با کسر 15 درصد هزینه عودت داده می شود)

کانون قرآن و عترت(ع)-اردوی مشهد مقدس-خواهران-مخصوص کارشناسی ارشد( ورودی 97)    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.به علت خریداری بلیط با نام مهلت انصراف از اردو تا سه شنبه 25 دی ماه می باشد(پس از این تاریخ با کسر 15 درصد هزینه عودت داده می شود)

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 2 نفر)
دفتر فرهنگی دانشکده کامپیوتر اردوی علمی- تفریحی توقف ممنوع را ویژه دانشجویان کارشناسی پسر(ورودی 97) برگزار می کند.


تاریخ : هفته دوم بهمن ماه
مکان : استان هرمزگان
هزینه اردو دانشجویان کارشناسی ورودی 97 : ۷۰ هزار تومان

توضیحات:
 • اردویی متفاوت به همراه برنامه های تفریحی و بازدید از مراکز علمی و صنعتی جنوب کشور
 • وسیله نقلیه: قطار
 • امکان ثبت نام کلیه دانشجویان کارشناسی پسر ( ورودی 97) از این قسمت امکان پذیر می باشد.
 • کسب اطلاعات بیشتر از @tavaghof_iust
 • مهلت ثبت نام تا 1 بهمن ماه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با آیدی @tavaghof_admin در تماس باشید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده صنایع    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 11 نفر)
دفتر فرهنگی دانشکده صنایع اردوی علمی- تفریحی توقف ممنوع را ویژه دانشجویان کارشناسی پسر(ورودی 97) برگزار می کند.


تاریخ : هفته دوم بهمن ماه
مکان : استان هرمزگان
هزینه اردو دانشجویان کارشناسی ورودی 97 : ۷۰ هزار تومان

توضیحات:
 • اردویی متفاوت به همراه برنامه های تفریحی و بازدید از مراکز علمی و صنعتی جنوب کشور
 • وسیله نقلیه: قطار
 • امکان ثبت نام کلیه دانشجویان کارشناسی پسر ( ورودی 97) از این قسمت امکان پذیر می باشد.
 • کسب اطلاعات بیشتر از @tavaghof_iust
 • مهلت ثبت نام تا 1 بهمن ماه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با آیدی @tavaghof_admin در تماس باشید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده عمران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 7 نفر)
دفتر فرهنگی دانشکده ریاضی اردوی علمی- تفریحی توقف ممنوع را ویژه دانشجویان کارشناسی پسر(ورودی 97) برگزار می کند.


تاریخ : هفته دوم بهمن ماه
مکان : استان هرمزگان
هزینه اردو دانشجویان کارشناسی ورودی 97 : ۷۰ هزار تومان

توضیحات:
 • اردویی متفاوت به همراه برنامه های تفریحی و بازدید از مراکز علمی و صنعتی جنوب کشور
 • وسیله نقلیه: قطار
 • امکان ثبت نام کلیه دانشجویان کارشناسی پسر ( ورودی 97) از این قسمت امکان پذیر می باشد.
 • کسب اطلاعات بیشتر از @tavaghof_iust
 • مهلت ثبت نام تا 1 بهمن ماه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با آیدی @tavaghof_admin در تماس باشید.

اردو توقف ممنوع-دفتر فرهنگی دانشکده ریاضی    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 6 نفر)
دفتر فرهنگی دانشکده ریاضی اردوی علمی- تفریحی توقف ممنوع را ویژه دانشجویان کارشناسی پسر(ورودی 97) برگزار می کند.


تاریخ : هفته دوم بهمن ماه
مکان : استان هرمزگان
هزینه اردو دانشجویان کارشناسی ورودی 97 : ۷۰ هزار تومان

توضیحات:
 • اردویی متفاوت به همراه برنامه های تفریحی و بازدید از مراکز علمی و صنعتی جنوب کشور
 • وسیله نقلیه: قطار
 • امکان ثبت نام کلیه دانشجویان کارشناسی پسر ( ورودی 97) از این قسمت امکان پذیر می باشد.
 • کسب اطلاعات بیشتر از @tavaghof_iust
 • مهلت ثبت نام تا 1 بهمن ماه
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با آیدی @tavaghof_admin در تماس باشید.

کانون قرآن و عترت(ع)-اردوی مشهد مقدس-برادران-مخصوص کارشناسی ورودی 97-کلیه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.به علت خریداری بلیط با نام مهلت انصراف از اردو تا سه شنبه 25 دی ماه می باشد(پس از این تاریخ با کسر 15 درصد هزینه عودت داده می شود)

کانون قرآن و عترت(ع)-اردوی مشهد مقدس-خواهران-مخصوص کارشناسی ورودی 97-کلیه دانشجویان خوابگاهی و غیر خوابگاهی    -     (ظرفیت ذخیره باقیمانده : 0 نفر)
متاسفانه در حال حاضر ظرفیت اردو تکمیل شده است.به علت خریداری بلیط با نام مهلت انصراف از اردو تا سه شنبه 25 دی ماه می باشد(پس از این تاریخ با کسر 15 درصد هزینه عودت داده می شود)