درباره سامانه

سامانه اردوهای دانشجویی جهت نظم بخشی ،ساماندهی اردوها و همچنین پرداخت آنلاین هزینه اردو طراحی گردیده است .


ارتباط با ما
معاونت فرهنگی دانشگاه

کاربری سامانه
ورود به سامانه

بازخورد
ثبت نظرات شما
راهیان نور -برادران کارشناسی 95    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 73 نفر)

بسیج دانشجویی اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان پسر کارشناسی 95را  برگزار می کند.

تاریخ رفت :چهارشنبه 18 اسفندماه

تاریخ برگشت:دوشنبه 23 اسفند 

هزینه ی ثبت نام برای دانشجویان پسر کارشناسی 95 : 40.000 تومان


راهیان نور -برادران     -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 124 نفر)

بسیج دانشجویی اردوی راهیان نور ویژه برادران را برگزار می کند.

تاریخ رفت :چهارشنبه 18 اسفندماه

تاریخ برگشت:دوشنبه 23 اسفند 

هزینه ی ثبت نام  : 50.000 تومان


تئاتر غبار-هیئت محبان الحسین (ع)-خوابگاه حکیمیه    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 40 نفر)
هیئت محبان الحسین (ع) خوابگاه حکیمیه برگزار میکند :
تئاتر غبار با محوریت ایام فاطمیه و حضرت زهرا (ع)
تاریخ تئاتر :13 اسفند 
ساعت رفت و برگشت:20:00 الی 23:00
هزینه ی تئاتر: 5000 تومان

تئاتر غبار-هیئت محبان الحسین (ع)-خوابگاه داخل    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 40 نفر)
هیئت محبان الحسین (ع) خوابگاه کوی بسیج برگزار میکند :
تئاتر غبار با محوریت ایام فاطمیه و حضرت زهرا (ع)
تاریخ تئاتر :13 اسفند 
ساعت رفت و برگشت:20:00 الی 23:00
هزینه ی تئاتر: 5000 تومان
این اردو متعلق به دانشجویان ورودی 94 می باشد.

تئاتر غبار-هیئت محبان الحسین (ع)-خوابگاه رشید    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 20 نفر)
هیئت محبان الحسین (ع) خوابگاه رشید برگزار میکند :
تئاتر غبار با محوریت ایام فاطمیه و حضرت زهرا (ع)
تاریخ تئاتر :13 اسفند 
ساعت رفت و برگشت:20:00 الی 23:00
هزینه ی تئاتر: 5000 تومان

تئاتر غبار-هیئت محبان الحسین (ع)-خوابگاه باقری    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 20 نفر)
هیئت محبان الحسین (ع) خوابگاه رشید برگزار میکند :
تئاتر غبار با محوریت ایام فاطمیه و حضرت زهرا (ع)
تاریخ تئاتر :13 اسفند 
ساعت رفت و برگشت:20:00 الی 23:00
هزینه ی تئاتر: 5000 تومان

راهیان نور-خواهران کارشناسی 95    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 40 نفر)
بسیج دانشجویی اردوی راهیان نور ویژه دانشجویان دختر کارشناسی 95 را برگزار می کند.
تاریخ رفت :چهارشنبه 18 اسفندماه
تاریخ برگشت:دوشنبه 23 اسفند 
هزینه ی ثبت نام برای دانشجویان کارشناسی 95 : 40.000 تومان


راهیان نور-خواهران    -     (ظرفیت اصلی باقیمانده : 60 نفر)

بسیج دانشجویی اردوی راهیان نور ویژه خواهران را برگزار می کند.

تاریخ رفت :چهارشنبه 18 اسفندماه

تاریخ برگشت:دوشنبه 23 اسفند 

هزینه ی ثبت نام: 50.000 تومان